• Paving your transition

  Uw belangrijkste partner bij het implementeren van duurzaamheidsstrategieën binnen bestaande afdelingen en operaties van bedrijven

 • Intysify is een merk van Intys Partners , een groeiende management consulting groep

 • wat is duurzaam advies?

  Onze missie

  Wij ondersteunen bedrijven zo intensief mogelijk bij hun activiteiten. De reis van elk bedrijf is anders, daarom hanteren wij een aanpak op maat. Operationele excellentie is onze definitie van duurzaamheid – het vergroten van bewustwording en verantwoordelijkheid, respect voor maatschappelijke en ecologische harmonie, en tegelijkertijd zorgen voor duurzame welvaart en groei waarin activiteiten kunnen floreren.

  onze visie op duurzaamheid

  Onze visie

  Bij Intysify worden we gedreven door groei en positieve impact. Wij geloven dat duurzaamheid een 'state of mind' en de nieuwe norm is. Verankerd in onze bedrijfscultuur, staat duurzaamheid voor de ambitie om bij te dragen aan 'People, Planet and Profit' door vandaag de uitdagingen van morgen aan te gaan. Dankzij onze operationele aanpak, streven wij ernaar om zo dicht mogelijk bij de realiteit van de bedrijven van onze klanten te staan.

 • Onze cultuur

  Bij Intysify geloven we dat duurzaamheid een ‘state of mind’ en de nieuwe norm is. Wij willen vandaag de uitdagingen van morgen aangaan.

  milieu sociaal economische aspecten

  Impactgericht

   

  Wij streven ernaar de operationele externe effecten van een bedrijf met betrekking tot de ecologische, sociale en economische aspecten te verbeteren.

   

  Wij verwachten een aanzienlijke en positieve bijdrage te leveren aan bedrijven

  Groene innovatie

  Innovatief

   

  Wij stimuleren een ondernemende cultuur door onze service continu te verbeteren en door innovatieve oplossingen te implementeren bij onze klanten.

   

  Wij moedigen onze werknemers ook aan om zichzelf uit te dagen en te trainen om zich aan te passen aan de snel veranderende omgeving.

  Advisering professionele en persoonlijke vervulling

  Stimulerend

   

  Wij zijn toegewijd aan het bieden van professionele en persoonlijke voldoening, door rekening te houden met de uitdagingen van de huidige, snel veranderende wereld.

   

  Wij baseren ons succes op samenwerking, communicatie en het behalen van de gestelde doelen.

 • “Wij zijn gedreven om aan de eisen van de veranderende markten te voldoen. Wij streven ernaar om de beste bedrijfsexperts in hun eigen vakgebied samen te brengen en onze klanten hun volledige potentieel te laten bereiken”
  Philippe Metz, CEO at Intys Partners

 • De sectoren van onze klanten

  Alle berichten
  ×
  ×
  Privacybeleid
  Privacybeleid LAATSTE BIJGEWERKT: 8 november 2021 Inhoudsopgave Inleiding: Details over het privacybeleid van Intys Consulting 1 1. Soorten verzamelde gegevens 2 2. Gebruik van verzamelde persoonsgegevens 2 3. Rechtsgrondslagen waarop we ons baseren voor de verwerking van uw persoonsgegevens 3 4. Verzameling en gebruik van "Andere gegevens" 3 5. Onze advertenties 4 6. Openbaarmaking van verzamelde persoonsgegevens 5 7. Uw rechten 6 8. Uw keuzes met betrekking tot marketingdoeleinden 7 9. Links 7 10. Beveiligingsmaatregelen 7 11. Gegevens Integriteit 8 12. Bewaartermijn 8 13. Grensoverschrijdende doorgifte van persoonsgegevens 8 14. Gebruik van deze site door minderjarigen 8 15. Gevoelige persoonsgegevens 8 16. Contactgegevens voor Intys Consulting 9 17. Wat te doen bij een geschil? 9 18. Cookiebeleid Inleiding: Details over Intys Consulting Privacybeleid Bij Intys Consulting respecteren we de privacy van elke persoon die onze website bezoekt (“u”, “uw”). Dit Privacybeleid legt uit hoe we uw Persoonsgegevens verzamelen (hieronder gedefinieerd) op de website van Intys Consulting en haar dienstverleners die dit Privacybeleid plaatsen of er rechtstreeks naar linken (gezamenlijk de "Site") en via offline middelen, hoe we gebruiken, openbaar maken en beschermen van dergelijke gegevens, en de keuzes die u hebt met betrekking tot ons gebruik van dergelijke gegevens. Voor de toepassing van dit privacybeleid betekenen "Intys Consulting", "wij", "ons" en "onze" Intys Consulting. Lees dit privacybeleid aandachtig door. Intys Consulting kan dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Alle wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht wanneer we het herziene privacybeleid op de site plaatsen of ernaar linken. Bekijk de legenda 'Laatst bijgewerkt' bovenaan deze pagina om te bepalen wanneer dit privacybeleid voor het laatst is herzien. Let op: dit beleid is van toepassing op informatie die door onze site wordt verzameld, of andere informatie die aan ons wordt verstrekt en die we kunnen gebruiken om contact met u op te nemen. Het is niet van toepassing op de websites van andere bedrijven, individuen of organisaties waarnaar wij links voorzien, of websites die naar de onze linken. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken of de inhoud van andere dergelijke sites. We raden u aan het privacybeleid te lezen van elke site die u bereikt via links op onze website, evenals die welke u mogelijk hebt gebruikt om naar onze website te linken. U hoeft ons geen persoonlijke gegevens te verstrekken om de site te bezoeken. Als u er echter voor kiest om de gevraagde informatie achter te houden, kunt u mogelijk niet alle secties bezoeken of alle functies van de site gebruiken. 1. Soorten verzamelde gegevens U hoeft ons geen persoonlijke gegevens te verstrekken om de site te bezoeken. Als u er echter voor kiest om de gevraagde informatie achter te houden, kunt u mogelijk niet alle secties bezoeken of alle functies van de site gebruiken. We verzamelen persoonlijke gegevens en andere gegevens (zoals hieronder beschreven). Persoonlijke gegevens zijn informatie die u identificeert of kan worden gebruikt om u te identificeren of contact met u op te nemen, bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, adres of telefoonnummer ("Persoonlijke gegevens"). Het is mogelijk dat we Persoonsgegevens moeten verzamelen en verwerken om de gevraagde informatie, producten of diensten aan u te leveren (inclusief de Site), omdat we hiertoe wettelijk verplicht zijn of omdat het deel uitmaakt van ons legitieme belang (zoals uitgelegd in artikel 3 van dit privacybeleid). • Intys Consulting vraagt u om Persoonsgegevens als de Site registratie vereist. Tijdens het registratieproces wordt u gevraagd uw naam, zakelijk e-mailadres, zakelijk adres, zakelijk telefoonnummer en bedrijfsrelatie op te geven en akkoord te gaan met de gebruikersovereenkomst die op het moment van registratie wordt gepresenteerd. • Intys Consulting kan Persoonsgegevens ontvangen van socialemediaplatforms. Als u er bijvoorbeeld voor kiest om uw inloggegevens voor sociale media te gebruiken om in te loggen op uw Site-account, zullen bepaalde Persoonsgegevens van uw sociale media-account met ons worden gedeeld, waaronder mogelijk Persoonsgegevens die deel uitmaken van uw sociale media-profiel. • Intys Consulting kan Persoonsgegevens verzamelen die vrijwillig door u zijn verstrekt (bijv. via onze contactpagina), inclusief in e-mails naar de Site, online formulieren, bestel- en registratieformulieren, enquêtes, deelname aan promoties, telefoongesprekken en online chats met ondersteuning van Intys Consulting en via andere middelen. • Intys Consulting verzamelt informatie op verschillende andere manieren, waaronder deelname aan conferenties en evenementen, individuele introducties, van werkgevers die hun werknemers inschrijven voor onze diensten, en van geselecteerde externe zakenpartners. 2. Gebruik van verzamelde persoonlijke gegevens Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor een van de volgende redenen: • Vervulling van verzoeken. Intys Consulting kan persoonlijke gegevens over u gebruiken om producten en diensten aan u te leveren en u informatie te verstrekken over producten en diensten die u hebt besteld. We zullen deze activiteiten uitvoeren om onze contractuele relatie met u te beheren en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. • Administratieve communicatie. Intys Consulting behoudt zich het recht voor om Persoonsgegevens te gebruiken om u belangrijke informatie te sturen over de Site, producten, diensten, uw accountstatus, wijzigingen in de Gebruikersovereenkomst, dit Privacybeleid of enig ander beleid, overeenkomsten of transacties die relevant zijn voor uw gebruik van de Site, producten en/of diensten. Omdat deze informatie belangrijk kan zijn voor uw gebruik van de Site, producten en/of diensten, kunt u zich niet afmelden voor het ontvangen van dergelijke berichten. We zullen deze activiteit uitvoeren om onze contractuele relatie met u te beheren en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. • Andere zakelijke doeleinden. We kunnen Persoonsgegevens over u ook gebruiken voor andere zakelijke doeleinden, zoals gegevensanalyse (bijvoorbeeld om de efficiëntie van onze diensten te verbeteren), redactionele en feedbackdoeleinden, het bieden van klantenondersteuning, het aanpassen en verbeteren van de inhoud en lay-out van de Site, het voltooien van zakelijke transacties (bijvoorbeeld om te bevestigen dat de gevraagde inhoud door klanten is ontvangen), ontwikkeling van marketing- en promotieplannen en -materialen, statistische analyse van gebruikersgedrag (bijvoorbeeld om te begrijpen welke delen van de site het meest interessant zijn voor gebruikers), productontwikkeling, marktonderzoek, het beheer van individuele accounts en het voldoen aan wettelijke vereisten van de overheid, zoals het innen van omzetbelasting, audits, enz. We kunnen ook persoonlijke gegevens van journalisten/mediacontacten gebruiken voor de verspreiding van persberichten of het delen van andere nieuwswaardige ontwikkelingen met betrekking tot onze zakelijke activiteiten . We voeren deze activiteiten uit om onze contractuele relatie met u te beheren, om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of omdat we een legitiem belang hebben. 3. Rechtsgronden waarop wij ons baseren voor de verwerking van uw Persoonsgegevens Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, rechtsgrondslagen waarop wij ons baseren om deze persoonsgegevens te verwerken, zijn de volgende: - Wij vertrouwen op uw (uitdrukkelijke) toestemming; - We hebben verschillende wettelijke verplichtingen (aansprakelijkheidsverplichtingen, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen die ons verplichten gegevens te bewaren, meestal gedurende een periode van 8 tot 10 jaar); - Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verzamelen en uitwisselen van uw persoonsgegevens om op uw verzoeken te reageren of onze dienstverlening te verbeteren, misbruik en fraude te voorkomen, de regelmatigheid van onze dienstverlening te bewaken, onze rechten uit te oefenen, te verdedigen en te behouden, bijvoorbeeld in geval van geschillen, evenals om bewijs te leveren van elke schending van onze rechten, onze relatie met u te beheren en te verbeteren, onze website en onze producten/diensten voortdurend te verbeteren, tenzij deze belangen worden overschaduwd door uw belangen of uw vrijheden en fundamentele rechten die de bescherming vereisen van uw persoonsgegevens. We verzekeren je in ieder geval dat we een evenredig evenwicht bewaren tussen ons gerechtvaardigd belang en het respect voor je privacy. Als de wettelijke basis voor onze verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om deze op elk moment in te trekken. 4. Verzameling en gebruik van "Andere gegevens" Wij en onze dienstverleners kunnen ook de volgende soorten niet-persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, waarnaar in dit Privacybeleid wordt verwezen als "Andere gegevens": • Monitoringgegevens. Intys Consulting en haar dienstverleners kunnen andere informatie verzamelen en/of volgen, zoals demografische informatie, domeinnamen, computertype, browsertypes, schermresolutie en andere statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van de Site ("Monitoringgegevens"). We gebruiken monitoringgegevens om ons te helpen begrijpen wie de site gebruikt en om deze te verbeteren en op de markt te brengen, evenals onze andere websites en diensten. Tenzij ze worden gecombineerd met persoonlijke gegevens, identificeren monitoringgegevens u of een andere gebruiker niet persoonlijk en kunnen we ze voor elk doel gebruiken. • Geaggregeerde gegevens. We kunnen Persoonsgegevens zodanig samenvoegen dat het eindproduct u of een andere gebruiker van de Site niet persoonlijk identificeert, bijvoorbeeld door informatie te gebruiken om het percentage van onze gebruikers te berekenen dat een bepaald netnummer heeft. Dergelijke geaggregeerde informatie kan ook voor elk doel worden gebruikt. • Koekjes. Zie ons cookiebeleid. • Google Analytics. We gebruiken Google Analytics, dat cookies en andere vergelijkbare technologieën gebruikt, om informatie over het gebruik van de site te verzamelen en te analyseren en om te rapporteren over activiteiten en trends. De service kan ook informatie verzamelen over het gebruik van andere websites, apps en online bronnen. U kunt meer te weten komen over de praktijken van Google door naar https://policies.google.com/privacy/partners te gaan en u hiervoor af te melden door de Google Analytics opt-out browser add-on te downloaden, beschikbaar op https://tools.google .com/dlpage/gaoptout. • Verificatie. We kunnen services van derden gebruiken om te verifiëren dat u een menselijke gebruiker bent. Alle informatie die wordt verzameld als onderdeel van een dergelijke verificatie is onderworpen aan het privacybeleid van de externe dienstverlener. • IP-adressen. Wanneer u de Site bezoekt en ermee communiceert, kunnen wij en onze externe dienstverleners Internet Protocol (“IP”) adressen verzamelen. Uw IP-adres is een nummer dat automatisch wordt toegewezen aan de computer die u gebruikt door uw Internet Service Provider ("ISP"). Dit nummer wordt automatisch geïdentificeerd en geregistreerd in onze serverlogbestanden wanneer u de Site bezoekt, samen met de tijd(en) van uw bezoek(en) en de pagina('s) die u hebt bezocht. We gebruiken IP-adressen om te begrijpen hoe de site door onze gebruikers wordt gebruikt, om de site te verbeteren en om de gebruikerservaring van de site te verbeteren. We kunnen uw geschatte locatie ook afleiden uit uw IP-adres. Als we onder de toepasselijke wetgeving verplicht zijn om andere gegevens als persoonlijke gegevens te behandelen, kunnen we deze gebruiken en vrijgeven voor de hierboven beschreven doeleinden, evenals voor de doeleinden waarvoor we persoonlijke gegevens gebruiken en openbaar maken, zoals beschreven in dit privacybeleid. 5. Onze advertenties We kunnen externe advertentiebedrijven gebruiken om advertenties weer te geven met betrekking tot producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn wanneer u de Site, onze apps en andere websites of online services bezoekt en gebruikt, op basis van informatie met betrekking tot uw toegang naar en gebruik van de Site en andere websites of online diensten op al uw apparaten, evenals op informatie ontvangen van derden. Om dit te doen, kunnen deze bedrijven een unieke cookie in uw browser plaatsen of herkennen (onder meer door het gebruik van pixeltags). Ze kunnen deze technologieën ook gebruiken, samen met informatie die ze verzamelen over uw online gebruik, om u te herkennen op alle apparaten die u gebruikt, zoals een mobiele telefoon en een laptop. Als u meer informatie wilt over deze praktijk en wilt weten hoe u zich hiervoor kunt afmelden in desktop- en mobiele browsers op het specifieke apparaat waarop u dit privacybeleid opent, gaat u naar http://optout.aboutads.info/# / en http://optout.networkadvertising.org/#/. U kunt de AppChoices-app downloaden op www.aboutads.info/appchoices om u af te melden voor deze praktijk in mobiele apps. 6. Openbaarmaking van verzamelde persoonlijke gegevens We kunnen persoonlijke gegevens bekendmaken aan derden voor de volgende doeleinden: • Onderaannemers en externe dienstverleners. We kunnen Persoonsgegevens verstrekken aan externe dienstverleners die diensten aan ons verlenen, inclusief maar niet beperkt tot gegevensanalyse, orderafhandeling, betalingsverwerking en andere diensten (bijv. IT-dienstverleners voor het veilig hosten van uw Persoonsgegevens) . Deze onderaannemers worden zorgvuldig geselecteerd en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht. • Gelieerde communicatie. Intys Consulting kan Persoonsgegevens doorgeven aan onze gelieerde ondernemingen (een lijst hiervan is te vinden in ons moederbedrijf, Intys Partners, beschikbaar op https://www.intyspartners.eu/what/ zodat onze gelieerde ondernemingen contact met u kunnen opnemen over producten, programma's , diensten en promoties waarvan zij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn, en dergelijke gelieerde ondernemingen kunnen uw Persoonsgegevens anderszins gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u liever geen marketingcommunicatie van Intys Consulting of onze gelieerde ondernemingen wilt ontvangen, raadpleegt u de " Uw Rechten" hieronder. Intys Partners is de partij die verantwoordelijk is voor gezamenlijk gebruikte Persoonsgegevens. • Strategische Partners en Co-Branded Sites. Van tijd tot tijd kunnen we een speciale relatie aangaan met een ander bedrijf dat geen eigendom is van of gelieerd is aan met Intys Consulting om gezamenlijke producten, diensten, toepassingen of functies aan te bieden of te promoten (gezamenlijk "gezamenlijk aangeboden items"). Deze speciale relaties kunnen bestaan uit co-branded websites ("co-bra gevonden pagina's"). Alle informatie, inclusief persoonlijke gegevens, die u verstrekt in verband met een van deze gezamenlijk aangeboden artikelen en/of op een van deze co-branded pagina's, wordt gedeeld met onze externe partners. U dient de websites van deze derde partijen te raadplegen voor informatie over hun privacypraktijken. HOUD ER REKENING MEE DAT DEZE PRIVACYVERKLARING NIET INgaat OP DE PRIVACY- OF INFORMATIEPRAKTIJKEN VAN DERDEN. Als u niet wilt dat persoonlijke gegevens over u worden gedeeld met dergelijke derden, verstrek dan geen persoonlijke gegevens in verband met de gezamenlijk aangeboden artikelen en/of co-branded pagina's. • Externe gegevensproviders. Als u zich abonneert op een product of dienst van Intys Consulting die gegevens van derden bevat, kunnen we verplicht zijn om uw Persoonsgegevens aan de derde partij te verstrekken als onderdeel van onze rapportageverplichtingen. We zullen dit alleen doen als een externe gegevensprovider uw ontvangst van hun gegevens afhankelijk stelt van het kennen van uw identiteit. • Organisatoren van conferenties en evenementen. Wanneer u een door Intys Consulting georganiseerde conferentie of evenement bijwoont, kunnen uw naam en contactgegevens worden gedeeld met andere aanwezigen, tenzij u ons anders informeert. • Externe sponsors. We kunnen de Persoonsgegevens die u verstrekt in verband met Promoties delen met externe sponsors van dergelijke Promoties (ongeacht of dergelijke Promoties door ons worden gehost), of anderszins in overeenstemming met de regels die van toepassing zijn op die Promoties. • Opdracht. We kunnen alle Persoonsgegevens die we verzamelen bekendmaken of overdragen aan een gelieerde entiteit of een derde partij (en hun respectievelijke adviseurs) in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere beschikking van alle of enig deel van ons bedrijf, activa of voorraad (inclusief maar niet beperkt tot in verband met een faillissement of soortgelijke procedures). • Politie; Noodgevallen en/of Compliance-entiteiten. We kunnen Persoonsgegevens over u gebruiken en bekendmaken aan anderen als wij dat gepast achten: (a) in overeenstemming met wetten, regels of voorschriften in elk land waarin Intys Consulting actief is, inclusief wetten buiten het land waar u woont; (b) om te voldoen aan juridische procedures; (c) om te reageren op verzoeken van de overheid of overheidsinstanties, met inbegrip van overheids- en overheidsinstanties buiten het land waar u woont; (d) om onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen; (e) om onze activiteiten of die van gelieerde entiteiten te beschermen; (f) om de rechten, privacy, veiligheid of eigendommen van Intys Consulting, haar gelieerde entiteiten, u of anderen te beschermen; en (g) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen na te streven of de schade die we mogelijk oplopen te beperken. We kunnen bijvoorbeeld, voor zover de wet dit toestaat, Persoonsgegevens over u bekendmaken aan wetshandhavingsinstanties om hen te helpen bij het identificeren van personen die betrokken zijn of kunnen zijn bij onwettige activiteiten of aan advocatenkantoren die namens ons geschillen beheren. 7. Uw rechten Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming en onder voorbehoud van onze eigen rechten en plichten, heeft u de volgende rechten: Recht op toegang: u heeft het recht om kosteloos toegang tot uw Persoonsgegevens bij ons te vragen en een kopie te verkrijgen in een toegankelijk formaat. Recht op rectificatie: u heeft het recht om ons te vragen om de rectificatie van Persoonsgegevens die u als onjuist beschouwt. U heeft ook het recht om ons te vragen uw gegevens aan te vullen. Recht op verwijdering: u heeft het recht om ons te vragen uw Persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te wissen. Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om ons in bepaalde omstandigheden te vragen de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. Recht van bezwaar tegen de verwerking: u heeft het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens. Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u hebt het recht om ons te vragen uw Persoonsgegevens aan u terug te geven in een gemakkelijk overdraagbaar formaat of, als de technologie dit toelaat, om deze rechtstreeks over te dragen aan een andere dienstverlener. Om deze rechten uit te oefenen, volstaat het ons een e-mail te sturen met een bewijs van uw identiteit naar het volgende adres: privacy@intys.eu. Houd er rekening mee dat we mogelijk uw identiteit moeten verifiëren voordat we uw verzoek uitvoeren. We zullen er dan alles aan doen om zo snel mogelijk te doen wat nodig is. Mocht u niet tevreden zijn met ons antwoord, dan heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan de contactgegevens als volgt zijn: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel: +32 (0)2 274 48 00 E-mail: contact(at)apd-gba.be 8. Uw keuzes met betrekking tot marketingdoeleinden Wij geven u keuzes met betrekking tot ons gebruik en openbaarmaking van uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. • Als u in de toekomst geen marketinggerelateerde e-mails meer van ons wilt ontvangen, kunt u stoppen met het ontvangen van deze marketinggerelateerde e-mails door een e-mail te sturen naar privacy@intys.eu [markeer uw e-mailadres als "Afmelden" ".] • Als u liever niet hebt dat wij uw Persoonsgegevens in de toekomst delen met onze gelieerde ondernemingen of met niet-gelieerde derden voor hun marketingdoeleinden, kunt u dit delen stopzetten door een e-mail te sturen naar privacy@intys .eu [mark your e-mail "Stop Sharing".] We zullen proberen zo snel als redelijkerwijs mogelijk aan uw verzoek(en) te voldoen. Houd er rekening mee dat als u de tweede optie uitoefent zoals hierboven beschreven, we uw Persoonsgegevens niet kunnen verwijderen uit de databases van onze gelieerde ondernemingen of niet-gelieerde derden waarmee we uw Persoonsgegevens al hebben gedeeld (d.w.z. waaraan we al hebben uw Persoonsgegevens verstrekt vanaf de datum waarop wij uw verzoek uitvoeren). Houd er verder rekening mee dat als u ons verzoekt om uw Persoonsgegevens niet te delen met gelieerde ondernemingen of niet-gelieerde derden, dit ertoe kan leiden dat u geen marketingmails meer ontvangt van Intys Consulting en/of Intys Partners. Houd er ook rekening mee dat als u ervoor kiest om geen marketinggerelateerde berichten van ons te ontvangen, we u nog steeds belangrijke administratieve berichten kunnen sturen en u er niet voor kunt kiezen om dergelijke administratieve berichten niet meer te ontvangen, tenzij u ervoor kiest om geen diensten meer van ons te ontvangen. U kunt uw keuzes met betrekking tot marketinggerelateerde e-mails ook aangeven door contact met ons op te nemen via de post of telefoon via de onderstaande "Contactgegevens voor Intys Consulting". 9. Koppelingen De Site kan koppelingen bevatten naar andere internetwebsites, waaronder sociale-mediasites en door derden gehoste samenwerkingstools. Deze gelinkte sites staan niet onder controle van Intys Consulting. We bieden alleen links voor het gemak, en Intys Consulting onderschrijft of controleert niet, en is niet verantwoordelijk voor, de privacypraktijken of de inhoud van deze gelinkte sites. Als u Persoonsgegevens verstrekt via een website van een derde partij, of ervoor kiest om met ons te communiceren via samenwerkingstools van derden of andere sociale mediaplatforms, vindt uw transactie plaats op de website van die derde partij (niet de Site) en de Persoonlijke gegevens. Gegevens die u verstrekt, worden verzameld door en beheerd door het privacybeleid van die derde partij. We raden u aan om vertrouwd te raken met het privacybeleid en de praktijken van dergelijke derden. HOUD ER REKENING MEE DAT DIT PRIVACYBELEID NIET INgaat OP DE PRIVACY- OF INFORMATIEPRAKTIJKEN VAN DERDEN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GELIEERDE ENTITEITEN DIE NIET DIT PRIVACYBELEID POST OF LINKS NAAR DIT PRIVACYBELEID KOPPELEN. 10. Beveiligingsmaatregelen Intys Consulting heeft redelijke organisatorische en technische maatregelen getroffen om Persoonsgegevens binnen onze organisatie te beschermen tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Houd er rekening mee dat hoewel Intys Consulting heeft geprobeerd een veilige en betrouwbare site voor gebruikers te creëren, geen enkele site 100% veilig is. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (als u bijvoorbeeld denkt dat de beveiliging van een account die u bij ons heeft in gevaar is gebracht), breng ons dan onmiddellijk op de hoogte van het probleem door contact met ons op te nemen via de informatie die hieronder wordt verstrekt in "Contactgegevens voor Intys Consulting" (houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om ons per fysieke post op de hoogte te stellen, dit de tijd zal vertragen die nodig is om op het probleem te reageren). 11. Gegevensintegriteit Intys Consulting zal Persoonsgegevens alleen gebruiken op manieren die verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, geautoriseerd door dit Privacybeleid of geautoriseerd door u. Intys Consulting zal redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens relevant zijn voor het beoogde gebruik, en juist, volledig en actueel zijn (zoals door u verstrekt). Intys Consulting is afhankelijk van u om uw Persoonsgegevens waar nodig bij te werken of te corrigeren. 12. Bewaartermijn We bewaren Persoonsgegevens over u zo lang als nodig of toegestaan is in het licht van het doel/de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, zijn onder meer: (i) de tijdsduur dat we een voortdurende relatie met u hebben; (ii) of er een wettelijke verplichting is waaraan wij onderworpen zijn; en (iii) of bewaren raadzaam is in het licht van onze rechtspositie (zoals met betrekking tot toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of onderzoeken door regelgevende instanties). 13. Grensoverschrijdende doorgifte van persoonsgegevens Uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar wij faciliteiten hebben of waarin wij dienstverleners inschakelen. In bepaalde omstandigheden kunnen rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of veiligheidsautoriteiten in die andere landen recht hebben op toegang tot uw Persoonsgegevens. Als u zich in de Europese Economische Ruimte ("EER") bevindt: sommige niet-EER-landen worden door de Europese Commissie erkend als landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden volgens de EER-normen (de volledige lijst van deze landen is beschikbaar op de adequaatheidslijst van de Europese Commissie online op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu- landen_nl). Voor overdrachten vanuit de EER naar landen die door de Europese Commissie niet als adequaat worden beschouwd, hebben we passende maatregelen genomen, zoals modelcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn aangenomen, om uw Persoonsgegevens te beschermen. 14. Gebruik van deze site door minderjarigen Deze site is niet gericht op personen jonger dan achttien (18) jaar en we verzoeken deze personen geen persoonlijke gegevens via deze site te verstrekken. Als u verneemt dat uw minderjarige kind ons zonder uw toestemming persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via het volgende adres: privacy@intys.eu 15. Gevoelige persoonlijke gegevens We vragen u om ons geen gevoelige Persoonsgegevens (bijv. burgerservicenummers, informatie met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of andere overtuigingen, gezondheid, biometrische of genetische kenmerken, criminele achtergrond of vakbondslidmaatschap) op of via deze Site of anderszins aan ons. 16. Contactgegevens voor Intys Consulting Vragen of opmerkingen over gegevensbeschermingspraktijken van Intys Consulting moeten worden gericht aan: Intys Consulting nv Tervurenlaan 270, 1150 Brussel België E-mail: privacy@intys.eu BCE 0893.270.030 Als u ervoor kiest om contact op te nemen Intys Consulting via e-mail over dit privacybeleid, gelieve de onderwerpkop van uw e-mail "Privacybeleid" te markeren. 17. Wat te doen bij een geschil? Lange beproevingen hebben niemand voordeel. In geval van een geschil tussen ons verbinden we ons ertoe prioriteit te geven aan dialoog en openheid bij het zoeken naar een minnelijke oplossing. U kunt ook contact opnemen met uw Gegevensbeschermingsautoriteit. Bij gebreke van een minnelijke schikking zullen geschillen onderworpen zijn aan het Belgisch recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. 18. Cookiebeleid Gebruik van cookies De website https://www.intys-consulting.eu/ maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer of mobiele telefoon wordt opgeslagen en waaraan een unieke identificatiecode is toegewezen aan uw apparaat. Dit bestand wordt automatisch opgeslagen door de browser van de gebruiker en telkens wanneer de gebruiker dezelfde webpagina bezoekt, opnieuw naar de server verzonden. De cookie stelt de site in staat om uw acties (bijv. bekeken pagina, tijdstip van bekijken) en voorkeuren (bijv. locatie, gebruikte taal) voor een bepaalde periode te onthouden en kan ook helpen uw browse-ervaring te personaliseren. Voor een vereenvoudigd en volledig gebruik van deze site is het daarom raadzaam voor gebruikers om hun browser zo in te stellen dat de ontvangst van cookies wordt geaccepteerd. Niet alle cookies bevatten persoonlijke informatie. Wanneer ze dat doen, wordt deze informatie behandeld in overeenstemming met ons privacybeleid dat beschikbaar is op de site. Soorten cookies en beheer Het bedrijf gebruikt verschillende soorten cookies: 1. Strikt noodzakelijke cookies: ze zijn noodzakelijk voor de werking van de website en het gebruik van de functies ervan. Het is daarom niet mogelijk om deze cookies te weigeren als je onze website wilt bezoeken. 2. Analytische / prestatiecookies: ze worden gebruikt om informatie te verzamelen over de effectiviteit van de reacties van een website op verzoeken van gebruikers, met als enig doel de functionaliteit van de website te verbeteren; bijvoorbeeld welke pagina's de gebruiker bezoekt, fouten of vertragingen bij het openen van webpagina's, het herkennen en tellen van het aantal bezoekers en zien hoe bezoekers zich op de website bewegen wanneer ze deze gebruiken. In dit verband maakt het bedrijf op zijn website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres binnen de EU-lidstaten door Google afgekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar afgekort. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Naam van de cookie Doel van de verwerking en gegevensverwerking Duur van opslag _ga (Google Analytics) Deze cookie creëert een willekeurig gebruikers-ID voor sitebezoekers. Deze cookie wordt gebruikt om de sessiegegevens van deze bezoekers te berekenen voor site-analyserapporten. Deze cookie verzamelt geen persoonsgegevens. 2 jaar _gid (Google Analytics) Deze cookie wordt gebruikt om het pad van de gebruiker door de site voor elke sessie te verzamelen. 24 uur _gat (Google Analytics) Deze cookie wordt gebruikt om de doorvoer te reguleren / de vraag te beperken door het verzamelen van gegevens op sites met veel verkeer te beperken. 10 minuten 3. Functionele cookies: Hiermee kan de site de keuzes van de gebruiker onthouden en u herkennen wanneer u terugkeert naar onze site om een betere en meer persoonlijke service te bieden; ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om uw taalvoorkeur te herkennen. 4. Cookies van derden Met deze cookies kunt u inhoud op de Site delen met anderen via sociale netwerken. Sommige deelknoppen zijn geïntegreerd via applicaties van derden die dit soort cookies kunnen plaatsen. Dit is met name het geval voor de knoppen LinkedIn, Instagram en Youtube. De sociale netwerken die een dergelijke deelknop aanbieden, kunnen u dankzij deze knop waarschijnlijk identificeren, zelfs als u deze knop niet hebt gebruikt toen u onze Site bezocht. We nodigen u uit om het privacybeleid van deze sociale netwerken te raadplegen om meer te weten te komen over de doeleinden van het gebruik van de informatie die via deze deelknoppen wordt verzameld door hun respectieve sites te bezoeken. Cookies uitschakelen (opt-out): U kunt cookies blokkeren door de instelling in uw browser te activeren waarmee u het plaatsen van alle of sommige cookies (inclusief essentiële cookies) kunt weigeren. Als u cookies uitschakelt, heeft u mogelijk geen toegang tot de gehele of een deel van onze site. Informatie die door cookies wordt verzameld, wordt automatisch permanent bewaard. U kunt de cookies die al in de geschiedenis van uw browser zijn opgeslagen, echter verwijderen via de "Tools" of "Internetopties" van uw browser door te klikken op "browsegeschiedenis wissen" (Internet Explorer en Mozilla Firefox) of "browsegegevens wissen". (Google Chrome). Wijzigingen in dit Cookiebeleid We kunnen dit Cookiebeleid af en toe bijwerken om u te informeren over eventuele wijzigingen in de cookies die we gebruiken of om te voldoen aan nieuwe wettelijke vereisten en/of overheidsrichtlijnen. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de datum "Laatst bijgewerkt" in dit cookiebeleid bij te werken. Alle wijzigingen of aanpassingen worden onmiddellijk van kracht na het plaatsen van het bijgewerkte Cookiebeleid op de website. We raden u aan dit Cookiebeleid regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van eventuele updates. Contact met ons opnemen Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over dit beleid of de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: privacy@intys.eu